โรคมือเท้าปาก

โรคมือ  เท้า  ปาก 

(Hand, Foot and Mouth Disease)

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส โรคนี้พบบ่อยในเด็กทารก และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบน้อยลงเรื่อยๆในเด็กโต และผู้ใหญ่ก็มีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ตลอดทั้งปี แต่ที่จะพบมากในช่วงฤดูฝน โดยมีอากาศเย็นและชื้น ก่อให้เกิดการระบาดของโรคนี้ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจำนวนมาก

                อาการของโรค

มีไข้(ไข้สูงในช่วง 1 -2 วันแรก หลังจากนั้นจะมีไข้ต่ำๆ อีก 2 – 3 วัน) มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม  ทำให้เจ็บปากผู้ป่วยรู้สึกไม่อยากรับประทานอาหาร และเกิดผื่นแดง ซึ่งจะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง (มักไม่คัน เวลากดจะเจ็บ) ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ และฝ่าเท้า อาการจะดีขึ้นและแผลจะหายได้เองภายใน 7 – 10 วัน

                ข้อควรระวัง : หากมีไข้สูงไม่ลดลง ซึม อาเจียนบ่อย หอบ และแขนขาอ่อนแรง เกิดอาการคล้ายเป็นอัมพาต ให้รีบไปหาหมอโดยด่วน เพราะเด็กอาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (aseptic meningitis) ก้านสมองอักเสบ (brain stem encephalitis) ตามมาด้วยปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ทำให้เสียชีวิตได้

                ช่องทางการติดต่อของโรค

โรคมือเท้าปาก มักติดต่อโดยตรงจากการได้รับเชื้อจาก ฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ หรือน้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วยเข้าสู่ปาก ผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายในช่วงอาทิตย์แรกของการป่วย แม้อาการดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้บ้าง และเชื้อนี้ยังสามารถออกมากับอุจจาระผู้ป่วยได้นานถึง 6 อาทิตย์

                การดูแลรักษา

โรคมือเท้าปากนี้ โดยทั่วไปใช้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ใช้ยาลดไข้(ห้ามใช้แอสไพริน) ยาแก้ปวด ฯลฯ ไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะ หากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้และพักผ่อนพอ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง หายได้เองในช่วง 7 – 10 วัน แต่ผู้ดูแลเด็กต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อน หรืออาการที่รุนแรงดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น เพื่อจะได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

เคล็ดลับ เนื่องจากเมื่อป่วยเป็นโรคนี้เกิดแผลในปาก ดังนั้น รับประทานของเย็นๆ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บระหว่างรับประทานอาหารได้ เช่น อาจนำนมแช่เย็นให้เด็กดื่ม รับประทานอาหารอ่อน เช่น ข้าวต้ม จะช่วยให้เจ็บปากน้อยลง หากเด็กเจ็บปากเยอะอาจไปพบแพทย์เพื่อขอ xylocaine viscous เป็นยาชาเฉพาะที่ แต่ใช้บ่อยๆไม่ได้นะครับ

                การทำลายเชื้อโรคมือเท้าปาก

  • เชื้อนี้ถูกทำลายโดยแสงอุลตราไวโอเล็ตในแสงแดด ในสภาพที่แห้ง เชื้อจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน
  • เชื้อนี้ถูกทำลายโดยการต้มที่ 50-60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
  • เชื้อนี้ถูกทำลายได้ด้วยน้ำยาซักล้างทั่วไป, โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium Hypochlorite) 1% หรือ กลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde), ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) 3% และคลอรีนผสมน้ำ 0.1 ppm (part per million) หากทำลายเชื้อในอุจจาระจะต้องใช้คลอรีนที่เข้มข้นมากกว่านี้
  • เชื้อนี้ถูกทำลายได้โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ (pasteurization), steam sterilization, Ethylene Oxide Sterilization (ETO) และ hydrogen peroxide gas plasma

ข้อควรระวัง อย่าเอาน้ำยาฆ่าเชื้อเทลงไปในโถส้วม จะทำให้เชื้อแบคทีเรียในโถส้วมตาม ส่งผลให้ส้วมเต็มเร็ว เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียในโถส้วม มีไว้ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล

ข้อมูลแนวทางการควบคุมโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็ก

โพสท์ใน โรคติดต่อทั่วไป, โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความเห็น

เว็บ สุขภาพที่ดีของชีวิต

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สุขภาพที่ดีของชีวิต

               สุขภาพ หมายถึง ภาวพความสมบูรณ์ของบุคคล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเหมาะสมลง ตัว สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | 1 ความคิดเห็น